O mně

Mgr. et Mgr. Tereza Horáčková

Jmenuji se Tereza Horáčková a Francie je mým druhým domovem. Je to 5 let, co jsem se s vyhlídkou na semestrální meziuniverzitní studijní pobyt Erasmus  přestěhovala do jihofrancouzského města Lyon. Z půlročního pobytu se stal dvouletý, protože jsem se rozhodla zde pokračovat ve studiu magisterského programu sociální antropologie. Po tomto pobytu jsem získala certifikát DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française).
Následně jsem studovala v Paříži, kde jsem začala bilingvní doktorský program, jehož českou část nyní studuji na Filozofické fakultě UK. Francii vnímám z úhlu pohledu cizince žijícího ve víru hlavního města, ale také někoho, kdo zde našel lásku, dobrodružství a velkou životní výzvu.