Nabízím

Individuální kurzy francouzštiny na míru podle Vašich konkrétních potřeb.

Pokud jste úplný začátečník nebo mírně pokročilý (úrovně A1 – B1), budeme se věnovat především slovní zásobě a gramatice nenásilnou a neotřelou formou. Francouzská gramatika má svou logiku a vyjjímky také. V případě, že již dokážete vést konverzaci ve francouzštině, zajistím zdroje k rozšíření slovní zásoby s ohledem na Váš obor či zájmy. Budeme reflektovat současné dění ve Francii a aktuální články nebo rádiové vysílání či číst klasickou literaturu.

Ráda bych Vám předala zkušenosti ze svého vlastního dlouholetého studia francouzštiny a metody, které mně osobně pomohly a které se osvědčily Čechům žijícím ve Francii (především ke zvládnutí fonetiky, i pro ty z nás, neobdařené hudebním sluchem).

Ať je Vaším cílem neformální konverzace či příprava k maturitě, přizpůsobím výuku Vašemu tempu a preferencím (audio nebo vizuální metody).